Code of Conduct

codeofconduct

  • Purgruppen stödjer en aktiv och verklig konkurrens som en del av Purgruppens etik.
  • Purgruppen mål och grundläggande position är full överensstämmelse med den svenska konkurrenslagen.
  • Purgruppen kräver därför att medlemmar i Purgruppen att fullt ut följa konkurrenslagstiftningen i Purgruppens samtliga aktiviteter, inklusive medlemsmöten.
  • Enligt konkurrenslagstiftningen är det inte tillåtet att delta i aktiviteter som syftar till eller leder till en begränsning av konkurrensen.
  • Purgruppen tillåter därför inte utbyte av information om priser, marginaler, rabatter, kreditvillkor, eller annat större affärsvillkor relaterade till medlemmens produkter eller tjänster.
  • Purgruppen tillåter inte heller utbyte av information om budgivning eller avtalsenliga förhållanden som kan tyda på konkurrensbegränsande beteende, eller utbyte av information om kvoter, eller delning av marknader.
  • Medlemsmöten inom ramen för Purgruppen ska ha en förutbestämd agenda, protokoll ska föras för att dokumentera innehållet på mötena
  • Purgruppens medlemmar skall ingripa om ämnen diskuteras som faller inom konkurrenslagstiftningen.
  • Vid tveksamhet när det gäller konkurrenslagen eller dess efterlevnad ska Purgruppens medlemmar utan dröjsmål kontakta sitt företags avdelning för legala frågor.