Utbildning & Utveckling

Utbildning & Utveckling

PUR-gruppen samlar företag från värdekedjans alla delar. Innovativa råvaruleverantörer optimerar materialens egenskaper. Kreativa ingenjörer utvecklar konkurrenskraftiga spjutspetsprodukter. Moderna producenter bearbetar effektivt materialet till kvalitetsstarka produkter med stor marknadspotential. PUR-gruppen blir en naturlig mötesplats och ett självklart forum för erfarenhets- och idéutbyte.

 

Utveckling & Innovation

Kunskapen om kemi, mikro- och nanostrukturer gör sitt intåg inom polyuretanindustrin.

Härdningstider, energibehov och anläggningskostnader minskas till bråkdelar av de tidigare kända. Högteknologiska processer skapar nya möjligheter och vi ser dagligen produkter med förbättrade egenskaper. Användningsområdena blir på så vis fler och polyuretanen introduceras allt oftare som alternativ till metaller och andra material.

PUR-gruppen initierar och driver utvecklingsprojekt och tar en samordnande roll kring branschens utveckling.

 

Utbildning

Kunskap är en självklar förutsättning för fortsatt utveckling. PUR-gruppen går i spetsen för kompetensförstärkning inom samtliga delar av polyuretanbranschen. Vi kartlägger och analyserar medlemmarnas behov och erbjuder ett rikt utbud av utbildningar, seminarier och branschträffar.