Varför PUR-Gruppen?

I PUR-gruppen samlas framträdande företag inom den svenska polyuretanindustrin för att gemensamt förbättra PUR-materialens förutsättningar på marknaden.

 

Gemensam röst mot omvärlden

PUR-gruppen är en dynamisk mötesplats för samverkan och en kraftfull part i dialogen med omvärlden. Vi är en given remissinstans i branschgemensamma frågor och formell partner med nationella och internationella organisationer som exempelvis PU Europe.

Tillsammans med våra medlemmar marknadsför vi olika PUR-material på branschmässor och seminarier.

 

Utveckling & Utbildning

Genom kunskapsutbyte förbättras medlemsföretagens möjligheter till utveckling och marknadsföring. PUR-gruppen är ett aktivt forum för branschaktuell information och erbjuder ett kvalificerat program av seminarier och utbildning.

 

Kvalitet, Säkerhet & Miljö

Att delta i PUR-gruppen innebär att sida vid sida med andra medlemmar arbeta med utveckling av kvalitet, säkerhet och miljö.

Vi vill visa att PUR kan vara en viktig del i ett hållbart samhälle och att PUR-industrin tar ansvar för en säker produktion.

Tillsammans för en stark svensk polyuretanindustri

Läs mer om ett medlemskap i PUR-Gruppen här:

Inbjudan till medlemskap

Vad är polyuretan?

Kvalitet, Säkerhet & Miljö

Utbildning & Utveckling