PUR-Gruppen

Samtliga av Sveriges mest framträdande företag som arbetar med polyuretan är med i PUR-Gruppen för att samverka i en rad viktiga frågor. Hit hör frågor om information, utvecklingssamarbete liksom frågor om miljö och säkerhet.

I vår globaliserade och högteknologiska värld, sam­arbetar våra medlemsföretag även i internationella organisationer för att sprida information, bredda användningsområdena och ständigt öka säkerheten. Att verka inom så många produktområden innebär ett stort ansvar.

Därför finns PUR-Gruppen

 

 

Vad är polyuretan?

Kvalitet, Säkerhet & Miljö

Utbildning & Utveckling