Säkerhet

7

Säker kemikaliehantering

Utbildning krävs för alla som arbetar med eller leder arbete där isocyanater (diisocyanater) används. Det finns krav på utbildning enligt två lagstiftningar, enligt REACH-förordningen och enligt Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

PUR-gruppen övervakar regelverket kring arbetsmiljön.

Om flertalet medlemsföretag har behov av att utreda samma säkerhetsfrågor kan särskilda arbetsgrupper skapas med hjälp av PUR-gruppen.

 

Tips på mer information

Här hittar du länkar till flera lagar och förordningar du behöver känna till vid arbete med isocyanater.

Regler om isocyanater finns i REACH-förordningen, AFS 2022:1 och AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Krav på läkarundersökning finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37g och i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Regler om mätning av luftföroreningar för riskbedömning finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 9.

Gällande gränsvärden finns i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.