PUR-gruppen

Ett aktivt forum för branschaktuell information.

7

Vad är PUR-gruppen?

En stor del av de företag som jobbar med polyuretan i Sverige är medlemmar i svenska PUR-Gruppen. Medlemskapet ger dem möjlighet att tillsammans verka i viktiga frågor inom miljö och säkerhet. PUR-gruppen är medlemmar i PU Europe och samarbetar med både norska och danska PUR-gruppen. Informationsutbyte sker kontinuerligt för att alltid hålla sig uppdaterad om det senaste inom branchen. PUR-gruppen skapades för att verka i branchgemensamma frågor och lyfta fördelarna med polyuretan. Samtidigt som de ska ge medlemsföretagen bra förutsättningar för att, på ett säkert sätt, arbeta med de kemikalier som ingår i produktionsprocessen.

Vad gör vi?

PUR-gruppen arbetar för att gemensamt förbättra PUR-materialens förutsättningar på den svenska marknaden. PUR-gruppen är en dynamisk mötesplats för samverkan och en kraftfull part i dialogen med omvärlden. Vi är en given remissinstans i branschgemensamma frågor och vi är medlemmar i PU Europe.

Tillsammans med våra medlemmar marknadsför vi olika PUR-material på branschmässor och seminarier. PUR-gruppen ger möjlighet till kunskapsutbyte mellan medlemsföretagen. Där ges möjligheter till utveckling och marknadsföring. PUR-gruppen är ett forum för branschaktuell information och erbjuder ett antal utbildningar/utbildningsmaterial och föreläsningar.