PUR-gruppens medlemmar

7

CODE OF CONDUCT

PUR-gruppen stödjer en aktiv och verklig konkurrens som en del av PUR-gruppens etik.

PUR-gruppen mål och grundläggande position är full överensstämmelse med den svenska konkurrenslagen. PUR-gruppen kräver därför av medlemmar i PUR-gruppen att fullt ut följa konkurrenslagstiftningen i PUR-gruppens samtliga aktiviteter, inklusive medlemsmöten.

Enligt konkurrenslagstiftningen är det inte tillåtet att delta i aktiviteter som syftar till eller leder till en begränsning av konkurrensen. PUR-gruppen tillåter därför inte utbyte av information om priser, marginaler, rabatter, kreditvillkor, eller annat större affärsvillkor relaterade till medlemmens produkter eller tjänster.

PUR-gruppen tillåter inte heller utbyte av information om budgivning eller avtalsenliga förhållanden som kan tyda på konkurrensbegränsande beteende, eller utbyte av information om kvoter, eller delning av marknader.

Medlemsmöten inom ramen för PUR-gruppen ska ha en förutbestämd agenda, protokoll ska föras för att dokumentera innehållet på mötena PUR-gruppens medlemmar skall ingripa om ämnen diskuteras som faller inom konkurrenslagstiftningen. Vid tveksamhet när det gäller konkurrenslagen eller dess efterlevnad ska PUR-gruppens medlemmar utan dröjsmål kontakta sitt företags avdelning för legala frågor.