Miljö

7

Miljöfördelar

Polyuretaner bidrar på flera sätt till en hållbar miljö. Goda isolationsegenskaper i t.ex byggmaterial förbättrar energieffektiviteten vilket minskar behovet av energi för uppvärmning och kylning. Polyuretanens låga vikt bidrar även till förbättrad bränsleeffektivitet i fordon. Vi medverkar på så vis sekundärt till reducerad spridning av växthusgaser.

I många applikationer är polyuretan dessutom det enda alternativet som klarar de tuffa krav som omgivningen kräver i form av exempelvis slitstyrka eller kemikaliebeständighet. Att välja ett material som håller länge är ofta ett klokt miljöval.

Ytterligare miljöfördelar är att polyuretan går att återbruka, det kan malas och sedan återanvändas.

Polyuretan är dessutom en stor energikälla vid förbränning.

Materialets starka struktur gör att produkter tillverkade i polyuretan har en lång livstid och behöver därförs sällan ersättas. Dess struktur ger dock en komplexitet vid återvinning och det finns många pågående projekt i branchen.